Baler press

 baler press

   Baler press (เครื่องอัดแท่งด้วยไฮดรอลิค) ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ลดขนาดและเปลี่ยนรูปทรงของกองเศษวัสดุ เช่น เศษเหล็ก กระดาษ เศษผ้า เศษไม้  และพลาสติก เป็นต้น ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บอีกด้วย . คลิก>>>