Disc Screen

Disc Screen

    Disc Screen (เครื่องคัดแยกแบบจาน) ถูกออกแบบมาเพื่อคัดแยกขยะที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถแยก ถุงพลาสติก, กระดาษ, ขวดพลาสติกหรือขวดแก้วได้เป็นอย่างดี