Trommel

เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน

      Trommel(เครื่องคัดแยกแบบตะแกรงหมุน) เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคัดแยกขนาดของขยะโดยตะแกรง ซึ่งขนาดที่ถูกคัดออก ขึ้นอยู่กับขนาดของรูตะแกรง สมรรถนของเครื่องมีตั้งแต่ 10-40 ตันต่อชั่วโมงหรือออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้